Khi ở xa, ta nhìn thấy một người đánh trống và sau hai giây mới nghe thấy tiếng

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khi ở xa, ta nhìn thấy một người đánh trống và sau hai giây mới nghe thấy tiếng trống. Khoảng cách từ trống đến ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X