Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Phân từ

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Phân từ $O _{2}$ được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử $H _{2} O$.

II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử $CO _{2}$.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP $^{+}$ và glucôzơ cho pha sáng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X