Khi nói về hoán vị gen, phát biếu nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nói về hoán vị gen, phát biếu nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X