Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lắp ráp sai trong quá trình phiên mã chỉ làm thay đổi cấu trúc của ARN chứ không thể gây đột biến gen.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X