Khi nhiễm xạ cấp tính thường có các triệu chứng nào sau đây:

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 03/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi nhiễm xạ cấp tính thường có các triệu chứng nào sau đây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X