Khi nghe người hặc tố cáo Trần Thủ Độ, vua lập tức hạ lệnh xa giá đến nhà Thủ Độ

07/12/2020 2

Câu Hỏi:
Khi nghe người hặc tố cáo Trần Thủ Độ, vua lập tức hạ lệnh xa giá đến nhà Thủ Độ và đem cả ngưới hặc đó đi theo. Vua đem lời của người hặc nói tất cả cho Thủ Độ biết. Làm như thế, thực ra nhà vua muốn gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Làm như thế, thực ra nhà vua muốn trước mặt vua, hai người đối chất với nhau cho sự thật được minh bạch.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X