Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện

08/12/2020 151

Câu Hỏi:
Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X