Khi có lực tác dụng lên một vật thì ... Chọn phát biểu đúng

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi có lực tác dụng lên một vật thì ... Chọn phát biểu đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lực có thể làm biến dạng hoặc thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X