Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi chất lưu chảy tầng và chảy rối thì mật độ dòng nhiệt trao đổi nhiệt đối lưu khi chảy rối cao hơn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đối lưu là:


Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí
⇒ Đáp án A

Để xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) người ta tính:

Để xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) người ta tính: Tiêu chuẩn Nusselt Nu

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho mức độ đồng dạng của trường vận tốc và trường nhiệt độ.

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng Prandtl đặc trưng cho mức độ đồng dạng của trường vận tốc và trường nhiệt độ.

Những hiện tượng nào sau đây không phải đối lưu?

Đáp án B
B - bức xạ nhiệt
A, C, D - đối lưu

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào trong trao đổi nhiệt đối lưu đặc trưng cho chế độ trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn với chất lưu.

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng Nusselts trong trao đổi nhiệt đối lưu đặc trưng cho chế độ trao đổi nhiệt giữa bề mặt vật rắn với chất lưu.

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng nào đặc trưng cho tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt.

Trong trao đổi nhiệt đối lưu tiêu chuẩn đồng dạng Reynolds đặc trưng cho tỉ số giữa lực quán tính và lực nhớt.

Hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) có thứ nguyên là:

Hệ số tỏa nhiệt đối lưu \(\alpha \) có thứ nguyên là: W/(m2.độ)

Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?


Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được

⇒ Đáp án B

Kiến thức bổ sung: Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:

Đặc điểm tầng đối lưu
- Giới hạn: dưới 16km
- Tập trung 90% không khí.
- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.
- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp...

đề trắc nghiệm khoa học- kỹ thuật học mới nhất

X