Khi các dụng cụ dùng điện mắc nối tiếp, khi đó:

27/11/2020 68

Câu Hỏi:
Khi các dụng cụ dùng điện mắc nối tiếp, khi đó:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X