Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật

01/12/2020 313

Câu Hỏi:
Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự hình thành giao tử ở thực vật có quá trình nguyên phân sau quá trình giảm phân, của động vật thì chỉ có quá trình giảm phân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X