Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố hêmôglôbin.
Kiến thức bổ sung:
Hemoglobin (còn gọi là huyết sắc tố thành phần cấu tạo nên hồng cầu. Nó là một protein màu (chromoprotein) gồm hai thành phần là nhân hem và globin.
Huyết sắc tố ở trong hồng cầu, nhờ chứa Fe2+ có thể oxi hóa do vậy có vai trò vận chuyển oxy từ phổi đến cơ quan và vận chuyển CO2 từ cơ quan đến phổi, ngoài ra huyết sắc tố còn có vai trò làm đệm để trung hòa các H+ do tổ chức giải phóng ra.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người: (1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới. (2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu. (3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh .....

Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu → Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới → Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới

So với kích thước của hồng cầu, thì trùng kiết lị có kích thước

Trùng kiết lị có kích thước lớn hơn hồng cầu, chúng có thể nuốt nhiều hồng cầu.

Khi hồng cầu kết hợp với loại chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?

Đáp án C
Hồng cầu kết hợp với O2 thì máu sẽ có màu đỏ tươi

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người

Hồng cầu có hình tròn, dạng tế bào có hình đĩa hai mặt lõm, với kích thước rất nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được.
Nhiệm vụ của tế bào hồng cầu:
Hồng cầu là nơi vận chuyển oxi từ phổi => tim => các cơ quan (máu đỏ tươi) vận chuyển CO2 từ các cơ quan => tim => phổi (máu đỏ thẫm)

Tác nhân nào chiếm chỗ của oxi trong máu (hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết?

Cacbon oxit (CO) là tác nhân chiếm chỗ của oxi trong máu (hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết.

Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu

Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả 7 trường hợp gây kết dính hồng cầu .

Ở Việt Nam, số lượng hồng cầu trung bình của nam giới là

Ở Việt Nam, số lượng hồng cầu trung bình của nam giới là 4,4 - 4,6 triệu/ml máu.

Vai trò của hồng cầu là?

Vai trò của hồng cầu là vận chuyển oxi từ phổi về tim tới các tế bào, vận chuyển CO2 từ các tế bào về tim đến phổi

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:
(1) Bệnh mù màu.
(2) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.
(3) Tật có túm lông ở vành tai.
(4) Hội chứng Đao.
(5) Hội chứng Tơcnơ.
(6) Bệnh máu khó đông.
Các bệnh, tật và hội chứng trên được phát hiện do đột biến ở cấp độ phân tử gây nên?

Các bệnh do đột biến cấp độ phân tử (đột biến gen): 1, 2, 3, 6.
Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn nằm trên NST giới tính X gây ra.
Tật có túm lông ở vành tai do đột biến gen nằm trên NST giới tính Y gây ra.

Chất khoáng nào là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người

Sắt là thành phần cấu tạo nên hêmôglôbin trong hồng cầu người.

đề trắc nghiệm sinh học 8 mới nhất

X