Kết quả lớn nhất của phong trào Cách mạng thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết quả lớn nhất của phong trào Cách mạng thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kết quả lớn nhất của phong trào Cách mạng thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là sự ra đời của Đảng Cộng sản ở các nước.
- Ở các nước tư bản, trong cao trào cách mạng 1918 – 1923, các đảng cộng sản đã được thành lập ở nhiều nước như Đức, Áo, Hung-ga-ri, Ba Lan, Phần Lan, ….
- Ở châu Á:
+ Tháng 7-1921 Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc.
+ Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (5-1920).
+ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mã Lai, Xiêm và Philippin (đầu năm 1930).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X