Kết quả của phép chia (6xy2 + 4x2y - 2x3) : 2x là

30/11/2020 71

Câu Hỏi:
Kết quả của phép chia ${(}{6}{x}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{y}{ }{-}{ }{2}{x}^{3}{)}$ : 2x là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
${(}{6}{x}{y}^{2}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{y}{ }{-}{ }{2}{x}^{3}{)}{ }{:}{ }{2}{x}{ }{ }{=}{ }{6}{x}{y}^{2}{ }{:}{ }{2}{x}{ }{+}{ }{4}{x}^{2}{y}{ }{:}{ }{2}{x}{ }{-}{ }{2}{x}^{3}{ }{:}{ }{2}{x}{ }{ }{=}{ }{3}{y}^{2}{ }{+}{ }{2}{x}{y}{ }{-}{ }{x}^{2}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X