Kết quả của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau

Xuất bản: 22/03/2023 - Cập nhật: 22/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết quả của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kết quả của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là lật đổ chính quyền độc tài thân Mĩ, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X