Kết luận nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật. Vậy kết luận đúng là A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X