Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng

23/11/2020 20

Câu Hỏi:
Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô thì lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.
⇒ Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X