Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936-1939 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936-1939 là phản động thuộc địa và tay sai không chấp nhận thi hành chính sách của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp ban bố.
Bổ sung: Tháng 7-1936, Hội nghi Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì, họp ở Thượng Hải (Trung Quốc), căn cứ vào tình hình thế giới và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản đã nhận định rằng kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp tại các thuộc địa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X