Kẻ nào mang họa tới cho nhân dân lao động dưới chế độ xã hội phong kiến?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kẻ nào mang họa tới cho nhân dân lao động dưới chế độ xã hội phong kiến?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Cây bút thần

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X