Kế hoạch cá nhân là gì?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Kế hoạch cá nhân là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kế hoạch cá nhân là: dự kiến nội dung, cách thức, phân bổ thời gian để hoàn thành một công việc nhất định.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X