Hướng chuyên môn hóa của cụn công nghiệp Đáp Cầu – Bắc Giang là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hướng chuyên môn hóa của cụn công nghiệp Đáp Cầu – Bắc Giang là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hướng chuyên môn hóa của cụn công nghiệp Đáp Cầu – Bắc Giang là vật liệu xây dựng, phân bón hóa học.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X