Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazo tạo ra hai muối và một ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazo tạo ra hai muối và một ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là 28,9 gam          

Phân tích “giả thiết chữ” về X tạo 2 muối mà ancol lại đơn chức →→dạng “este nối”

Ứng với C4H6O4 chỉ có duy nhất cấu tạo thỏa mãn là HCOOCH2COOCH3

Theo đó phản ứng HCOOCH2COOCH3 + 2NaOH →HCOONa + HOCH2COONa + CH3OH

Giả thiết số nX = 0,15mol, nNaOH = 0,4mol →→sau phản ứng còn dư 0,1mol NaOH

→Số mol ancol thu được tính theo số mol este X là 0,15mol →dùng bảo toàn khối lượng ta có:

mmuối + NaOh dư = 17,7 + 0,4.40 – 0,15.32 = 28,9 gam

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X