Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái

06/11/2020 70

Câu Hỏi:
Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì dễ làm xuất hiện các bệnh di truyền

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X