Hội nghị cấp cao Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Xuất bản: 30/05/2023 - Cập nhật: 30/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hội nghị cấp cao Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hội nghị cấp cao Ianta diễn ra trong hoàn cảnh Chiến tranh thế giới hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X