Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945

Xuất bản: 30/05/2023 - Cập nhật: 30/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được diễn ra tại đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được diễn ra tại Ianta (Liên Xô).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X