Học thuyết mà Tổng thống Ních-Xơn đề ra đầu năm 1969 là

Xuất bản: 24/10/2023 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Học thuyết mà Tổng thống Ních-Xơn đề ra đầu năm 1969 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Học thuyết mà Tổng thống Ních-Xơn đề ra đầu năm 1969 là Ngăn đe trên thực tế.
Bổ sung:
Các chiến lược chiến tranh này tương ứng với các học thuyết của các đời tổng thống Mỹ. Bản chất vẫn là chiến lược toàn cầu nhưng qua mỗi đời tổng thống thì có một tên gọi khác nhau và đây là ba học thuyết của ⅗ đời tổng thống trong chiến tranh Việt Nam :
- Năm 1953 : Học thuyết Aixenhao và chiến lược “trả đũa ồ ạt” (đánh trả ngay)… quân phiệt hóa nước Mỹ, tìm cách “lấp chỗ trống” sau khi Pháp thất bại ở Đông Dương năm 1954, Anh thất bại ở Trung Cận Đông năm 1957.
- Năm 1961 : Học thuyết Kennơđi và chiến lược “Phản ứng linh hoạt”…
- Năm 1969 : Học thuyết Níchxơn và chiến lược “Ngăn đe trên thực tế”… phá sản ở Việt Nam. Níchxơn trở thành Tổng thống Mỹ và cho ra đời học thuyết mới: "Học thuyết R. Níchxơn". Học thuyết này dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: "Sức mạnh của Mỹ", "Tập thể tham gia", "Sẵn sàng thương lượng". Tương ứng với học thuyết này là chiến lược quân sự "Răn đe thực tế".

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X