Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 14/11/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hoạt động ngày đánh răng 2 lần là lặp với số lần lặp biết trước vì hoạt động này chỉ ra việc ngày nào cũng như ngày nào chủ thể đều đánh răng 2 lần.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X