Hoạt động khai thác thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 28/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động khai thác thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hoạt động khai thác thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ biển có nhiều bãi tôm, bãi cá, ít chịu tác động của thiên tai.

Hoạt động khai thác thủy sản ở duyên hải Nam Trung bộ có điều kiện phát triển mạnh là nhờ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nghĩa chủ yếu của phát triển giao thông đường bộ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là?

Ý nghĩa chủ yếu của phát triển giao thông đường bộ ở Duyên hải Nam Trung Bộ là nâng cao năng lực vận tải, phát triển kinh tế. Việc phát triển giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng, tăng đáng kể khả năng vận chuyển Bắc – Nam, Đông –Tây, tạo sức hút lớn cho các luồng vận tải; từ đó tạo những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và sự phân công lao động mới.

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều cảng biển nước sâu là nhờ

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều cảng biển nước sâu là nhờ có nhiều vũng, vịnh, kín gió.

Hai tỉnh có tiềm năng và triển vọng phát triển năng lượng gió cao nhất trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ là

Hai tỉnh có tiềm năng và triển vọng phát triển năng lượng gió cao nhất trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ là Ninh Thuận và Bình Thuận.

Điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm là:

Điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm là Vịnh biển nông, ngư trường rộng

Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là cơ khí, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, cho biết sân bay Pleiku thuộc tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, ta biết được sân bay Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai.

Ý nghĩa chủ yếu của đa dạng hóa loại hình du lịch ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Ý nghĩa chủ yếu của đa dạng hóa loại hình du lịch ở Duyên hải Nam Trung Bộ là đáp ứng thị trường, khai thác nhiều thế mạnh.

Phát triển tổng hợp kinh tế biển giúp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ

Phát triển tổng hợp kinh tế biển giúp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao và thúc đẩy nhanh chóng nền kinh tế của vùng.

phat-trien-tong-hop-kinh-te-bien-giup-vung-duyen-hai-nam-trung-bo-se

Ý nghĩa chủ yếu của các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là?

Ý nghĩa chủ yếu của các khu kinh tế ven biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ là thu hút đầu tư, tạo nguồn sản phẩm xuất khẩu.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X