Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở :

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X