Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1 : 2 vào nước dư, thu được

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1 : 2 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1 : 2 vào nước dư, thu được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là 5,84g.
Giải:
nAl : nNa = 1 : 2 nên cả 2 kim loại đều tan hết.
nAl = a, nNa = 2a —> 3a + 2a = 0,2.2
—> a = 0,08
—> m = 5,84.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X