Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Na vào nước, thu được 3,36 lít khí. Giá trị m

Xuất bản: 21/03/2023 - Cập nhật: 21/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại Na vào nước, thu được 3,36 lít khí. Giá trị m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giá trị m là 6,9g.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
nH2 = 0,15 → nNa = 0,3 → mNa = 6,9 gam

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X