Hóa học đã sản xuất khí than khô và khí than ướt từ

11/12/2020 36

Câu Hỏi:
Hóa học đã sản xuất khí than khô và khí than ướt từ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Hóa học đã sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X