Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và Al4C3:
Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và hình ảnh
Khí Y là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Như hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và Al4C3 ở trên thì khí Y là CH4. .
Giải:
CaC2 + H2O —> Ca(OH)2 + C2H2
Al4C3 + H2O —> Al(OH)3 + CH4
Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và CH4
C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4
—> Khí Y thoát ra là CH4

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X