Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được năng lượng mặt trời là 100J thì sẽ tạo ra điện năng là 10J.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X