Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3y là

02/12/2020 8

Câu Hỏi:
Hiệu của hai đơn thức ${4}{x}^{3}{y}{ }{v}{à}{ }{-}{2}{x}^{3}{y}$ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X