Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã

Xuất bản: 23/05/2023 - Cập nhật: 23/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X