Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố tâm lí xã hội của ý thức xã hội.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X