Hiện tượng tách từ trong tiếng Việt đã dựa trên đặc điểm nào của tiếng Việt?

27/11/2020 57

Câu Hỏi:
Hiện tượng tách từ trong tiếng Việt đã dựa trên đặc điểm nào của tiếng Việt?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X