Hiện thực lịch sử là gì?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Hiện thực lịch sử là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hiện thực lịch sử là tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X