Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải của Hoa Kì

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải của Hoa Kì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X