Hãy chỉ ra đâu là hình thức dân chủ gián tiếp trong những hình thức dân chủ dưới

10/11/2020 986

Câu Hỏi:
Hãy chỉ ra đâu là hình thức dân chủ gián tiếp trong những hình thức dân chủ dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X