Hàng rào thương mại và đầu tư quốc tế giảm là do sự tác động của yếu tố

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hàng rào thương mại và đầu tư quốc tế giảm là do sự tác động của yếu tố

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X