Hai ngày sau khi quân đội Đức tấn công Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hai ngày sau khi quân đội Đức tấn công Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X