Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là:

Xuất bản: 14/03/2023 - Cập nhật: 14/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là Độc lập dân tộc và Ruộng đất dân cày.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X