Hai câu thơ Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa - Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” sử

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hai câu thơ “Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa - Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X