Hai câu thơ Đường sau nằm trong bài thơ nào ? ...Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hai câu thơ Đường sau nằm trong bài thơ nào ?
"...Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X