Hai câu thơ cuối bài thơ Bác ơi! sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Đúng hay

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hai câu thơ cuối bài thơ "Bác ơi!" sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X