Hai câu sau có ý nghĩa như thế nào với nhau ? 1, Chị ngã em nâng. 2, Tưởng rằng

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Hai câu sau có ý nghĩa như thế nào với nhau ?
1, Chị ngã em nâng.
2, Tưởng rằng chị ngã em nâng,
Ai ngờ chị ngã, em bưng miệng cười.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X