Giao tử cái ở thực vật được gọi là

01/12/2020 268

Câu Hỏi:
Giao tử cái ở thực vật được gọi là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giao tử cái ở thực vật được gọi là noãn cầu bên trong chứa túi phôi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X