Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Giảm phân tạo ra loại tế bào nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giảm phân tạo ra các giao tử có bộ NST n

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X